Belišće livecam

Pogled web kamere prema zgradi Gradske uprave Belišće

 

 

 

 

Belišće se nalazi na desnoj obali rijeke Drave. Na zapadu graniči s regijom Slavonske podravine, na sjeveru pretežno riječnim tokom Drave odijeljen je od južne Baranje, a na liniji jugozapad-sjeveroistok ima granicu s područjem grada Valpovo.

Geoprometni položaj Belišća vrlo je povoljan zbog položaja na rijeci Dravi, ali i dobra cestovna povezanost s ostatkom Hrvatske, posebice Osijekom, ali i cestom do Miholjca, Slatine i Virovitice. Od 2001. godine povezan je Mostom 107. brigade sa Belim Manastirom i Mađarskom. Također željeznicom je povezan preko Bizovca na longitudinalni pravac Osijek-Zagreb. Najbliža zračna luka je u Klisi kod Osijeka.

Grad Belišće leži na dvije rijeke: rijeci Dravi i rijeci Karašici, a kroz prigradsko naselje Bocanjevci i Goricu Valpovačku prolazi rijeka Vučica.

Vezane kamere

Partneri na projektu

U suradnji saGalerija

Copyright (C) NSS_ALARM STUDIO d.o.o. sva prava pridržana